limitation of criminal proceedings

  1. cezai takibatın zamanaşımına uğraması
  2. cezai takibatın zamanaşımı uğraması