linguistic

  1. Adjective
    linguistical ile ayni anlama gelir. (a) dilsel, dile/lisana ait.
    linguistic change. (b)
    dilbilimsel, dil bilimine ait.
Ulusal Veya Etnik, Dinsel Veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri Noun, International Law
bir dilin konuşulduğu bölge
lehçe atlası: belirli lehçelerin yayıldığı coğrafî bölgeleri gösteren atlas.
dialect atlas.
dil haritası.
dilsel topluluk.
anlamlı söz (tümce, sözcük vb.). morpheme.
dilbilimsel coğrafya uzmanı.
dilbilimsel coğrafya, uzamsal dil bilimi: dil olgularının yeryüzündeki dağılış alanlarını inceleyen bilim.
dil öbeği.
dil düzeyi.
dil haritası Noun
kendi dillerini konuşan azınlıklar Noun
dilsel azınlık Noun
linguistik azınlık Noun
dil sorunu
dil devrimi.
(a) dil ailesi, bir dil ile çeşitli lehçe, şive ve ağızlarının tümü, (b) bir dili ve çeşitli lehçelerini konuşan toplum.