little finger

  1. Noun küçük parmak.
parmağında/parmağının ucunda oynatmak, her istediğini/dediğini yaptırmak.
She can twist her father round her little finger.
birini parmağında oynatmak Verb
birini parmağının ucunda oynatmak Verb
birisini parmağında oynatmak, ona her istediğini yaptırmak.
küçük parmak
küçük bir derdi büyütmek Verb