look at one another

  1. Verb bakışmak
birbirine şaşkın şaşkın bakmak Verb