look at something

 1. Verb birşeye bakmak
 2. Verb birşeye göz atmak
 3. Verb birşeye göz gezdirmek
 4. Verb birşeyi muayene etmek
 5. Verb birşeyi incelemek
 6. Verb birşeyi araştırmak
 7. Verb birşey hakkında araştırma yapmak
 8. Verb birşeyi enine boyuna düşünmek
 9. Verb birşeyi iyice düşünmek
 10. Verb birşeyi düşünmek
 11. Verb birşeyi görmek
 12. Verb birşey hakkında fikir sahibi olmak
ağızı açık bir şeye bakmak Verb