look daggers at someone

  1. Verb birine öfkeyle bakmak
  2. Verb birine kötü kötü bakmak
  3. Verb birine tehditkâr bakışlar fırlatmak
  4. Verb birine ters ters bakmak