look serious

  1. Verb (politik durum) ciddi görünmek