look straight through someone

  1. Verb birini görmezlikten gelmek
  2. Verb birini tanımamış gibi yapmak
  3. Verb birini tanımazlıktan gelmek