look to someone

  1. Verb birinden yardım beklemek
  2. Verb birinin yardımına muhtaç olmak
  3. Verb birinin yardımına ihtiyaç duymak
  4. Verb birinden destek beklemek
birinden yardım ummak Verb
birinden birşey beklemek Verb
birinden birşey ummak Verb
birinin birşey yapmasını ummak Verb
birinin birşey yapmasını beklemek Verb
birinin birşey yapmasına ihtiyaç duymak Verb
birinin birşey yapmasına muhtaç olmak Verb
birini saymak Verb
birine hayran olmak Verb
birine saygı duymak Verb
birine lider gibi güvenmek Verb