look upon

 1. (a)
  look on ile ayni anlama gelir. saymak, telâkki etmek, addetmek, … gözü ile bakmak.
  to look
  upon gambling as a sin. (b) hayran kalmak, hayranlıkla/takdirle bakmak/seyretmek.
  to look upon a beautiful picture.
  nice to look upon: güzel, cazip.
birine olası aday gibi bakmak Verb
bir şeye onaylamayan bir gözle bakmak Verb
(birisini) hor/hakir/küçük görmek, istihkar etmek, küçümsemek, hiçe saymak.
When she married an engineer,
she looked down on the office girls she had worked with.