master of the hold

  1. gemide yükleme
  2. boşaltma
  3. ambarların havalandırılması gibi işlerle görevli
  4. seyirle ilgisi olmayan yardımcı kaptan
  5. gemide seyirle ilgisi olmayan yardımcı kaptan