medical record

  1. sağlık durumunu gösterir kayıtlar