memorandum bill

  1. Noun teslim varakası
imzasız konşimento sureti