mitigation

  1. yatıştırma, hafifletme, azaltma.
ağırlaştırıcı sebep Noun, Criminal Law
kanuni tahfif sebebi
cezanın hafifletilmesi amacıyla davaya yeniden bakmak Verb
(Br) veraset vergisi indirimi
hafifletici sebep Noun, Criminal Law
cezanın hafifletilmesi için dilekçe vermek Verb
vergi yumuşatması
bir verginin azaltılması
kasıt ve tahrik söz konusu olmadığı zaman öfkeye kapılma yüzünden ika edilen zarar ziyan için biçilecek
cezai tazminatın azaltılması
manevi tazminat miktarının kışkırtma ve sair makbul sebeplerle azaltılması
manevi tazminat miktarının kışkırtma ve sair makbul sebeplerle azaltılması
cezanın hafifletilmesi