mole

 1. Noun, Animal Species köstebek
 2. Noun, Chemistry mol
 3. Noun ben, insan vücudundaki benek.
 4. Noun (renkli) doğum lekesi.
 5. Noun, Zoology köstebek, körsıçan, yer göçkeni
  (Talpidae, Talpa europaea, Scalopus aquaticus).
  mole with pouch:
  keseli köstebek
  (Notoryctes typhlops).
  mole rat: kör fare
  (Spalax typhlus).
 6. Noun karanlıkta çalışan kimse.
 7. Noun tünel kazma makinesi.
 8. Noun dalgakıran, mendirek.
 9. Noun sun'î liman.
 10. Noun, Chemistry mol, (gram olarak) molekül ağırlığı, molekül-gram, bir Avgadro sayısınca (6.02214x1023) molekül içeren özdek miktarı.
 11. Noun, Pathology dölyatağında ölü yumurtanın oluşturduğu et parçası.
tepeli köstebek
(Condylura cristata). Noun
tepeli köstebek
(Condylura cristata). Noun
dana burnu
(Gryllotalpa gryllotalpa). Noun
danaburnuna benzer birkaç tür böcek. Noun
pireyi deve yapmak Verb