monocle

  1. Noun tek gözlük, monokl.
    monocleed: tek gözlüklü