mortal fear

  1. ölüm korkusu
  2. can korkusu
ecel teri dökmek Verb