nestle

  1. Verb barın(dır)mak, sığın(dır)mak.
    Villages nestled among the mountains.
  2. Verb sımsıkı sarılmak, bağrına basmak.
    The mother nestled her baby in her arms.
  3. Verb oturmak, yerleşmek, kurulmak, çökmek.
    She nestled down into the big chair and began to read.
bir koltuğa gömülmek Verb
sokulup yaslanmak Verb