1. Fiil barın(dır)mak, sığın(dır)mak.
    Villages nestled among the mountains.
  2. Fiil sımsıkı sarılmak, bağrına basmak.
    The mother nestled her baby in her arms.
  3. Fiil oturmak, yerleşmek, kurulmak, çökmek.
    She nestled down into the big chair and began to read.
bir koltuğa gömülmek Fiil
sokulup yaslanmak Fiil