niggle

  1. Intransitive Verb kılı kırk yarmak, gereksiz ayrıntılarla vakit geçirmek, önemsiz/sonuçsuz şeylerle uğraşmak.
  2. Intransitive Verb fazla titiz/mızmız olmak, herşeye kusur bulmak, biteviye tenkit etmek, dırdır etmek.
    She niggled (over
    everything) until my patience was worn out.
devamlı taciz etmek, rahatını kaçırmak, -e takılmak.
a doubt that niggled at his brain: kafasına/zihnine takılan bir şüphe.