not, no, never

  1. vb. gibi olumsuzluk bildiren sözcüklerden sonra aynı olumsuzluk anlamını kuvvetle sürdürmek için kullanılır:

    I never saw him again, nor did I regret it: Onu bir daha görmedim, buna pişman da değilim.