oak

  1. Noun, Plant Species meşe
  2. Noun, Botany meşe (ağacı)
    (Quercus). (ilgili sıfat:
    quercine).
  3. Noun meşe odunu/kerestesi.
  4. Noun meşeye benzer ağaç.
  5. Noun meşeden yapılmış mobilya/eşya.
  6. Noun (süs olarak kullanılan) meşe yaprağı.
rahatsız edilmemek için kapıyı kapamak.
kara meşe
(Quercus velutina). Noun, Botany
kara meşe kerestesi. Noun
bataklık meşesi. Noun
kaya meşesi.
dikenli meşe
(Quercus macrocarpa): KD Amerikada yetişir. Kerestesi sert, sağlam ve dayanıklıdır. Noun
Kaliforniya meşesi
(Quercus agrifolia).

cork ile ayni anlama gelir. mantar meşesi
(Auercus Suber): Akdeniz bölgesinde yetişen ve
kabuğundan mantar yapılan bir ağaç.
cork (2). Noun
mantar meşesi.
mazı meşesi
(Quercus infectoria).
saç ağacı
(Tectona grandis).
kaya meşesi.
pırnal
(Quercus ilex).
mazı meşesi
(Quercus infectoria).
aslan yüreklilik.
meşe tahtasından yapılmış eski İngiliz savaş gemileri.
holm oak Noun
pırnal
(Quercus ilex): G. Avrupada yetişen yapraklarını dökmeyen meşe.
holm, holly oak, ilex ile ayni anlama gelir. Noun
pırnal
(Quercus ilex).
pırnal
(Quercus ilex).
kara meşe
(Quercus marilandica): D ABD'de yetişen kara kabuklu meşe ağacı. Noun
nezle otu
(Chenepodium botrys).

kermes ile ayni anlama gelir. kırmız meşesi
(Quercus coccifera): kırmız böceğinin üzerinde
yaşadığı küçük bir meşe cinsi.
yeşil meşe
(Quercus virginiana): G ABD'de yetişen ve daima yeşil kalan bir tür meşe. Georgia eyaletinin simgesi. Noun, Botany
bu türden herhengi bir ağaç. Noun
yeşil meşe kerestesi. Noun
iğneli meşe
(Quercus palustris): D ABD'de yetişen dalları uzun ve sarkık bir tür meşe. Noun
zehirli funda
(Rhus). Noun
poison sumac. Noun
zehirli sarmaşık
(Rhus diversiloba): ABD ve Kanadanın Pasifik kıyılarında yetişir. Noun
bodur meşe, sapsız meşe
(Quercus Rubra).
kızıl meşe
(Quercus velutina, Q. borealis). K. Amerikada yetişir. Noun, Botany
kızıl meşe odunu/kerestesi. Noun
yer meşesi, kurtluca
(Quercus ilieifolia, Q. prinoides).
bodur meşe, sapsız meşe
(Quercus Rubra).
bataklık meşesi
(Quercus bicolor).
valonya meşesi, palamut ağacı
(Quercus aegilops).
palamut ağacı Noun, Plant Species
su meşesi
(Quercus nigra). ABD güneyinde sulak ve bataklık arazide yetişir. Noun
akmeşe
(Quercus alba), saplı meşe
(Quercus petraea, Q. lobata, Q. Robur). Noun, Botany
akmeşe kerestesi. Noun
söğüt meşesi
(Quercus Phellos). ABD'nin GB bölgesinde yetişen yaprakları mızrak ucu gibi sivri,
kerestesi sert ve makbul bir meşe.
Noun
yaş mazı.
meşe fıçı Noun, Food-Kitchen
meşe fıçı Noun, Food-Kitchen
yaş mazı.
meşe yaprağı demeti: 4 meşe yaprağı ve 3 palamutla simgelenen ABD askerî nişanı.