1. İsim, Bitki Türleri meşe
  2. İsim, Botanik meşe (ağacı)
    (Quercus). (ilgili sıfat:
    quercine).
  3. İsim meşe odunu/kerestesi.
  4. İsim meşeye benzer ağaç.
  5. İsim meşeden yapılmış mobilya/eşya.
  6. İsim (süs olarak kullanılan) meşe yaprağı.
rahatsız edilmemek için kapıyı kapamak.
kara meşe
(Quercus velutina). İsim, Botanik
kara meşe kerestesi. İsim
bataklık meşesi. İsim
kaya meşesi.
dikenli meşe
(Quercus macrocarpa): KD Amerikada yetişir. Kerestesi sert, sağlam ve dayanıklıdır. İsim
Kaliforniya meşesi
(Quercus agrifolia).

cork ile ayni anlama gelir. mantar meşesi
(Auercus Suber): Akdeniz bölgesinde yetişen ve
kabuğundan mantar yapılan bir ağaç.
cork (2). İsim
mantar meşesi.
mazı meşesi
(Quercus infectoria).
saç ağacı
(Tectona grandis).
kaya meşesi.
pırnal
(Quercus ilex).
mazı meşesi
(Quercus infectoria).
aslan yüreklilik.
meşe tahtasından yapılmış eski İngiliz savaş gemileri.
holm oak İsim
pırnal
(Quercus ilex): G. Avrupada yetişen yapraklarını dökmeyen meşe.
holm, holly oak, ilex ile ayni anlama gelir. İsim
pırnal
(Quercus ilex).
pırnal
(Quercus ilex).
kara meşe
(Quercus marilandica): D ABD'de yetişen kara kabuklu meşe ağacı. İsim
nezle otu
(Chenepodium botrys).

kermes ile ayni anlama gelir. kırmız meşesi
(Quercus coccifera): kırmız böceğinin üzerinde
yaşadığı küçük bir meşe cinsi.
yeşil meşe
(Quercus virginiana): G ABD'de yetişen ve daima yeşil kalan bir tür meşe. Georgia eyaletinin simgesi. İsim, Botanik
bu türden herhengi bir ağaç. İsim
yeşil meşe kerestesi. İsim
iğneli meşe
(Quercus palustris): D ABD'de yetişen dalları uzun ve sarkık bir tür meşe. İsim
zehirli funda
(Rhus). İsim
poison sumac. İsim
zehirli sarmaşık
(Rhus diversiloba): ABD ve Kanadanın Pasifik kıyılarında yetişir. İsim
bodur meşe, sapsız meşe
(Quercus Rubra).
kızıl meşe
(Quercus velutina, Q. borealis). K. Amerikada yetişir. İsim, Botanik
kızıl meşe odunu/kerestesi. İsim
yer meşesi, kurtluca
(Quercus ilieifolia, Q. prinoides).
bodur meşe, sapsız meşe
(Quercus Rubra).
bataklık meşesi
(Quercus bicolor).
valonya meşesi, palamut ağacı
(Quercus aegilops).
palamut ağacı İsim, Bitki Türleri
su meşesi
(Quercus nigra). ABD güneyinde sulak ve bataklık arazide yetişir. İsim
akmeşe
(Quercus alba), saplı meşe
(Quercus petraea, Q. lobata, Q. Robur). İsim, Botanik
akmeşe kerestesi. İsim
söğüt meşesi
(Quercus Phellos). ABD'nin GB bölgesinde yetişen yaprakları mızrak ucu gibi sivri,
kerestesi sert ve makbul bir meşe.
İsim
yaş mazı.
meşe fıçı İsim, Gıda ve Mutfak
meşe fıçı İsim, Gıda ve Mutfak
yaş mazı.
meşe yaprağı demeti: 4 meşe yaprağı ve 3 palamutla simgelenen ABD askerî nişanı.