on behalf of the governments of the member states

  1. üye devletlerin hükümetleri adına