on- the-job training

  1. işbaşında eğitim
meslek içi eğitim Management
hizmet içi eğitim Management
işbaşı eğitimi
iş başında eğitim (Kaynak: CEDEFOP) Noun, Education-Training
iş başı eğitimi
(US) işbaşı eğitimi