operating cost

  1. işletme maliyeti
  2. işletme gideri
  3. faaliyet gideri
  4. faaliyet maliyeti
büro işletme giderleri Noun
işletme masraf oranı