outflank the enemy

  1. Verb düşmanın kanadını çevirmek