people's court

  1. Noun, Law halk mahkemesi
  2. Noun, Law davalı ve davacının savlarını sundukları ve yargı kararına bağlı kalmayı kabul ettikleri resmi olmayan mahkeme