platitude

  1. Noun basmakalıp/yavan/soğuk/beylik/tatsız, söz.
  2. Noun bayağılık, âdilik, tatsızlık, yavanlık.