private life

  1. özel yaşam
  2. bir kimsenin özel hayatı
  3. özel hayat
  4. (bir kimsenin) özel hayatı
özel hayatında
özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Noun, Rights-Freedoms