probation officer

  1. (US) vasiyet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memur
  2. hafif suçluyu gözaltında bulunduran memur
şartlı salıvermede denetleyici memurun gözetimi altında olmak Verb, Law
vesayet işlerinde mahkeme namına veya ona yardımcı olarak görev gören memurun nezareti altına konmak Verb, Law
bir nezaretçinin nezareti altına koymak Verb