process server

  1. Noun adlî tebliğatçı, resmî evrakı tebliğ eden memur.