pull sb's nose

  1. Verb birini azarlamak
  2. Verb kulağını çekmek
  3. Verb birine yol göstermek