pull the rug from under

  1. yüzüstü/tehlike ile karşı karşıya bırakmak, desteklememek.
.: birinin ayağını kaydırmak, işlerini altüst etmek.