put ashore

  1. Verb kıyıya çıkarmak
  2. Verb kıyıya yöneltmek