put at

  1. Verb (US) tahmin etmek
nüfusun 20 milyon olduğunu tahmin etmek Verb
bir toplantıda huzur bozan birini susturmak Verb
birini köşede indirmek Verb
bir limana sığınmak Verb
canı ile oynamak Verb
parasını faize yatırmak Verb
parasını birinin emrinde bulundurmak Verb
kendini birinin emrine amade kılmak Verb
yüzde beşten yatırmak Verb
faize vermek Verb
emekliye ayırmak faize yatırmak Verb
parayı faize vermek Verb
parayı faize yatırmak Verb
birinin gelirinin 5000 dolar olduğunu tahmin etmek Verb
birini müsterih etmek Verb
rahatlatmak Verb
ferahlatmak Verb
birşeyi birşey olarak tahmin etmek Verb
birşeyi aşağı yukarı birşey olarak hesaplamak Verb
birşeyi yaklaşık birşey olarak hesaplamak Verb
birşeyin aşağı yukarı birşey olduğunu tahmin etmek Verb
zararı 1000 dolar olarak yazmak Verb
binlerce işi tehlikeye atmak Verb
(telefon) hemen bağlamak Verb
otele inmek Verb
bir otele inmek Verb
geceyi bir handa (bir otelde) geçirmek Verb