put someone wise to

  1. Verb birini bir şeyden haberdar etmek