quiet period

  1. (telefon) çevir sesi bekleme süresi
seçimden sonra durgunluk dönemi
seçim sonrası durgunluk dönemi