rebel

  1. Noun, International Law asi
  2. âsi, isyankâr, ayaklanan, başkaldıran.
  3. itaatsiz, serkeş, söz dinlemez.
  4. isyan etmek, ayaklanmak, baş kaldırmak, zorbalık yapmak.
    The slaves rebelled against their masters and killed them all.
  5. karşı gelmek, serkeşlik/itaatsizlik etmek, (yasa, emir vb.) tanımamak/dinlememek.
isyan Noun, International Law
hükümete baş kaldırmak Verb
isyan eden kuvvetler Noun
asi hükümet
başkaldıran grup
Asi Gençlik Proper Name, Cinema