1. İsim, Uluslararası Hukuk asi
  2. âsi, isyankâr, ayaklanan, başkaldıran.
  3. itaatsiz, serkeş, söz dinlemez.
  4. isyan etmek, ayaklanmak, baş kaldırmak, zorbalık yapmak.
    The slaves rebelled against their masters and killed them all.
  5. karşı gelmek, serkeşlik/itaatsizlik etmek, (yasa, emir vb.) tanımamak/dinlememek.
isyan İsim, Uluslararası Hukuk
hükümete baş kaldırmak Fiil
isyan eden kuvvetler İsim
asi hükümet
başkaldıran grup
Asi Gençlik Özel Isim, Sinema