record the proceedings of a court

  1. Verb bir mahkemenin tutanaklarını tutmak