refer a matter to sb's judgment

  1. Verb meseleyi birinin yargısına havale etmek