refer someone to something

  1. Verb birini bir yere yönlendirmek
  2. Verb birini bir yere sevk etmek