refer to a document as proof

  1. Verb delil olarak bir evraka göndermede bulunmak
  2. Verb kanıt olarak belgeye atıfta bulunmak