renegade

  1. Noun dönek, kendi partisinden/davasından ayrılıp başkasına katılan kimse.
  2. Noun kaçak, kaçan, firar eden, hain.
  3. Noun mürtet, dininden dönen.
    renegado
  4. Intransitive Verb döneklik yapmak, kendi partisinden ayrılıp başkasına katılmak, davasına ihanet etmek.
  5. Intransitive Verb dininden dönmek.
  6. Adjective dönek(çe), hain(ce), dinine/davasına ihanet edercesine.