1. İsim dönek, kendi partisinden/davasından ayrılıp başkasına katılan kimse.
  2. İsim kaçak, kaçan, firar eden, hain.
  3. İsim mürtet, dininden dönen.
    renegado
  4. Geçişsiz Fiil döneklik yapmak, kendi partisinden ayrılıp başkasına katılmak, davasına ihanet etmek.
  5. Geçişsiz Fiil dininden dönmek.
  6. Sıfat dönek(çe), hain(ce), dinine/davasına ihanet edercesine.