1. Sıfat ünlü, meşhur, tanınmış, maruf.
    a famous actor/writer/poet.
    become famous: ün kazanmak, meşhur olmak.
  2. Sıfat mükemmel, birinci, en âlâ, fevkalâde.
    a famous weather for a swim.
  3. Sıfat (bkz: infamous ).