renewal area

  1. (şehir planlaması , Br) ıslah
  2. imar bölgesi