repent

 1. Verb
  repent of: pişman/nadim olmak, pişmanlık/nedamet duymak.
  to repent of a thoughtless act:
  düşüncesizce yapılan bir işten pişmanlık duymak.
  He has bitterly repented having done it: Onu yaptığına acı acı pişman oldu.
  to make someone repent: birisini pişman etmek.
 2. Verb vicdan azabı çekmek.
 3. Verb tövbe/istiğfar etmek.
 4. Adjective, Botany tırmanıcı, yerde yatan.
 5. Adjective, Zoology sürüngen.