replenishment

  1. (eksiklerini) tamamlama, ikmal etme, yakıt vb. ikmali, ikmal malzemesi, yenile(n)me, tazele(n)me.
bir borç için ek teminat sağlanması
yedek malzeme ikmali
ikmal emri
onaran gemi